CARITASCARITAS pomaga ludziom w potrzebie. Kilka razy w roku organizujemy zbiórkę żywności i funduszy dla potrzebujących.

Zapraszamy do CARITAS wszystkich ludzi dobrego serca, którzy chcą dać coś od siebie i pomagać innym.